Inhoud

 1. Invitatie.
 2. De Gezichtseinder. Het Landschap. Straalbreking?
 3. Optische schijn.
 4. De curieuze Globe. Schijnbare zonsondergang. Het vliegtuig.
 5. Het platte project.
 6. Het failliet verklaarde begrip. De praktijk spreekt. De grote scheepvaart- en luchtvaartroutes. De radio. De radar. Televisie.
 7. We zien niet "met" maar "in" het oog. Aanschouwelijke feiten. We zien slechts intern. Proefondervindelijke bewijzen onzer kortzichtigheid. Het nachtbeeld. Het verschil tussen de ooglens en de cameralens. Zelfbedrog. Een ontdekking. Experiment zonsondergang binnenshuis.
 8. Nieuws onder en boven de zon. Is de zon inderdaad een ronde vuurbol? Zomer en winter op de platte aarde. Respectievelijke zonsop- en ondergangen. De scheven zonne-ecleptica.
 9. De ringwal van IJsbarrières om de platte Aarde. De barrières in vogelvlucht. Een halfjaar daglicht en een halfjaar duisternis(?) in het grensgebied. Het trefpunt Fuchs-Hillary. De andere tienlanden-expedities. Een robot-piloot kan het pleit beslissen. De foto-opnamen vanuit V2 projectielen, kunstmanen en Tirossen. Een ruimtereisje.
 10. Antwoord op vragen. 1. Hoe verklaart u nu de getijdenwisselingen. 2. De slingerproef van Foucault. 3. De declinatie van het kompas. 4. De zonnekeerkringen. 5. De door Buys Ballot ontdekte wet. 6. Hoe kan de vaste aardmassa blijven drijven. 7. De vulkanische uitbarstingen. 8. De zwaartekracht. 9. De passaatwinden. 10. Hoe kan de gemiddelde wereldtemperatuur hoger worden. 11. De zonsverduisteringen. 12. De maansverduisteringen. 13. De planeten en de astrologie. 14. De rondcirkelende kunstmanen. 15. De eerste astronauten. 16. Draait de platte aarde of de sterrenhemel?
 11. Hoe anderen dachten en denken. De twintigste eeuw naderde. Het begint te dagen.. De draaiing van de aarde in het geding. De beweging van de aarde om de zon in het geding. De vorm van de aarde in het geding. Ruimtevaart onmogelijk?
 12. En de Maan glimlacht. De maanspiegel. De andere terrassen in de maanspiegel. De libratie. Wat maanonderzoekers ontdekten. Het radium wonder op de maan. Het omgekeerde spiegelbeeld. Even een reisje naar de maan. De zon en de naburige plateau's. Magnetische velden op de aarde. De passaatwinden (2) De aardas-theorie.
 13. De barrières in vogelvlucht.
 14. Tot Besluit.Ook het nachtelijk duister gezichtsbedrog? De wisselende maanfasen. De kroon der schepping.

Pleidooi voor de platte Aarde